Barbecue in de tuin van Kerkstraat 7

De nieuwe bewoner van de Kerkstraat 7, Rafaël Isharianto, heeft op vrijdag 31 augustus het
initiatief genomen om in de tuin ‘aan de overkant’ een barbecue te organiseren. Wie zin had van de
heren en medewerkers kon aanschuiven. De foto’s zeggen genoeg: een geslaagd plan!