1 Oktober j.l. was Marianne van de Mortel 12,5 jaar in dienst van de congregatie.

Vrijdag 2 oktober werd ze gefeliciteerd door de raad en haar naaste collega Sraar in de Montgomeryzaal, waar ze bloemen in ontvangst mocht nemen van Jos Roemer. Voor de andere heren en personeelsleden stond de vlaai klaar in de recreatiezaal.
We feliciteren Marianne en hopen nog jaren van haar diensten als medewerkster op het economaat en als notuliste bij de raadsvergaderingen gebruik te mogen maken.