Allerzielenviering

In ons Missiehuis en Zorgcentrum herdenken we een keer per jaar, met extra aandacht, de dierbaren die in dat afgelopen jaar zijn overleden.

Het jaar waarop we nu terugkijken is een heel vreemd jaar vanwege het Coronavirus en de lockdown. Iedereen had het moeilijk, maar voor degenen die een dierbare hebben verloren was het helemaal pijnlijk dat er weinig tot geen contact mogelijk was in de periode voorafgaand aan het overlijden.

 We zitten nog midden in het Corona-tijdperk, maar zoals ook andere jaren willen we in een gebedsdienst met liederen, gedichten en gebed terugdenken aan de overledenen in dit afgelopen jaar. Door het corona-virus en de beperkte plaatsen in de kapel, lukt dat dit jaar vanuit de kapel alleen in heel kleine kring.

We hopen dat u steun en troost kunt ervaren, ondanks dat u niet bij deze ‘Allerzielenviering’ aanwezig kunt zijn.

Het moment van de viering is op vrijdagochtend 30 oktober a.s. om 10.30 uur in de grote kapel in het Missiehuis St. Jozef .