In de nacht van 13 januari is Vincent Hermans thuis overleden. In de laatste nieuwsbrief is de kennisgeving vermeld. We komen nog uitgebreid terug in de Kleine Compagnie op Vincent, die samen met zijn vrouw Marja een grote rol heeft gespeeld in de zaligverklaring van Mgr. Schraven.