Graag informeren we u over de plannen die de Lazaristen, de Dochters der Liefde en het 
zorgcentrum hebben met betrekking tot uitbreiding van het zorgcentrum. 
Dit willen we doen via de ‘bouwbrieven’, die we gaan publiceren op deze site via ‘publicaties‘.

Er zijn drie redenen om deze uitbreiding te realiseren.
1. De eerste reden heeft te maken met de omvang van
het zorgcentrum. De Lazaristen en het zorgcentrum willen een
bijdrage leveren aan de toenemende vraag naar wonen met (verpleeghuis-)zorg.
2. Er bestaat een urgente behoefte om snel ruimte te
bieden voor de zusters uit Den Bosch, die daar nu nog zelfstandig wonen.
3. Uitbreiding van het zorgcentrum is nodig om een gezonde toekomst te waarborgen.

We hebben daarom bij de gemeente Peel en Maas een principeverzoek ingediend om een vergunning te
krijgen voor uitbreiding met één woonlaag van twaalf kamers op korte termijn.

Op termijn willen we uitbreiden naar nog twee verdiepingen er bovenop.
Het streven is om de eerste bouwlaag (fase 1) in september gereed te hebben.
De zorgvisie 2020-2030 van het zorgcentrum vormt de basis van alle bouwtekeningen en plannen.