Op 23 februari werden de bewoners van het zorgcentrum en het missiehuis gevaccineerd tegen het Coronavirus. Ook bij onze overste Rafael Isharianto werd een prik gezet.