19 maart j.l. vierden we het feest van St. Jozef. Deze dag werd bijzonder door het feit dat het 100 jaar geleden was dat de Nederlandse Provincie van de Congregatie der Missie werd opgericht. 

Ter gelegenheid hiervan werd  in de Kleine Compagnie van maart extra aandacht  geschonken aan dit feit.

Via deze link kunt u de Kleine Compagnie van maart openen.