13 april 2021.
 Vandaag kregen we bezoek van Wilson Varela, deken van Horst.
Hij kwam naar het missiehuis op uitnodiging van Rafael Isharianto om kennis te maken met
de confraters in Panningen. Het werd een heel gezellig bezoek.
We zullen hem zeker nog vaker ontvangen in het missiehuis.

Wilson Varela (42) komt oorspronkelijk uit Colombia. 22 Jaar geleden is hij naar Nederland
gekomen en werd in 2009 tot priester van het bisdom Roermond gewijd.
Sindsdien heeft hij als kapelaan en pastoor gewerkt in de parochiefederatie van Roermond-
Oost.
Vanaf eind 2020 is hij deken van het dekenaat Horst en vervult hij de functie van pastoor in
verschillende parochies in de buurt.