Wie zich verdiept in de eigen levens- en wereldbeschouwing komt vragen tegen die geen onmiddellijk antwoord vinden in afgemeten formules. Hoe sta ik in de wereld? Wie vertrouw ik tenslotte? Wat hoop ik? Waar houd ik van? Aan welk gedrag wordt dit zichtbaar? Ingaan op deze vragen leidt onvermijdelijk tot confrontatie met grenzen. Ze wijzen op de aanwezigheid van deze kant en overkant. Ze werken als begrenzing, maar ook als verbinding. Ze zijn schrikdraad en loopbrug. Ze dagen uit en stellen voor keuzes. De grens, plek bij uitstek voor het ontwikkelen van inzicht. Spanningen in grensgebieden zijn de thuishaven van elk levensverhaal en van elke levensbeschouwing. De dynamiek van verschillende verhaaldomeinen is daar actief. Dit essay is bedoeld voor iedereen die afzonderlijk of in samenspraak met anderen de trend van het eigen levensbeschouwelijk verhaal wil verkennen en er in toenemende mate zelf de auteur van wil worden. Het is geëigend voor mensen die hun kijk op het leven in beweging willen brengen door het eigen verhaal te onderzoeken en het met anderen te delen. Het kan een leidraad zijn voor het gesprek tussen mensen die meer open willen raken voor het brede spectrum van leven en de grondtoon ervan.

U kunt het boek bestellen op deze site via ‘publicaties’.