Op 25 juni 2022 is Rudy Sulistijo vanuit Indonesië naar Panningen verhuisd. Hij komt in het missiehuis de econoom ondersteunen. Voordat hij met deze werkzaamheden kan beginnen, is het belangrijk om de Nederlandse taal te beheersen. Hiervoor is de hulp ingeroepen van Susanne Lenaers ( Taal in Bloei). 

Susanne heeft een interview afgenomen. Het leuke interview is hier te lezen.