Van 27 juni tot 15 juli vindt in Rome de 43ste Algemene Vergadering van de Congregatie der Missie plaats. Het voorbereidend committee heeft alle provincies gevraagd een kort filmpje te maken van hun provincie. Ook aan Holland House werd dit verzoek gericht (we zijn immers een huis van Rome). In de Raad werd besloten hierop in te gaan. In nauwe samenwerking met Omroep Peel & Maas is in enkele dagen tijd een video van 6½ minuut geproduceerd. Daarin komen verleden, heden en toekomst mooi in beeld. Ook een aantal Lazaristen vertelt iets, sommigen in de taal van het land waar ze gewerkt hebben.

 

De link naar het filmpje treft u hier aan.