12 Oktober 2022 was een historische dag voor Missiehuis St. Jozef en zorgcentrum Vincent Depaul. De nieuwbouw, uitbreiding van het zorgcentrum werd ingezegend. De eucharistieviering werd voorgegaan door de Generale Overste van de lazaristen, Rev. Tomaž Mavrič, de vicaris Rev. Gregorio Bañaga, deken Wilson Varela en overste Rafael Isharianto. Tomas Mavric legde de nadruk op de dankbaarheid voor alle mensen die in de voetsporen van Vincent de Paul treden en liefdevolle zorg geven aan de hulpbehoeftigen in de samenleving. Voordat de echte inzegening plaatsvond, werd er een toespraak gehouden door de Generale Overste en burgemeester Delissen van Peel en Maas.

 

De toespraak van de Generale Overste, Rev. Tomaž Mavrič:

Beste broeders en zusters,

Bij deze gelegenheid wil ik in naam van de Congregatie van de Missie degenen bedanken die hebben meegewerkt aan de bouw van het nieuwe gebouw; het gemeentebestuur van Peel en Maas, de aannemer en de architect, de gemeenschap van de Lazaristen in het Missiehuis in Panningen, de Dochters der Liefde, het bestuur van de gezondheidszorg en allen die direct en indirect de realisatie van de nieuwbouw hebben ondersteund.
Honderd jaar geleden, in de moeilijke tijd, hadden de inwoners van Panningen een goede relatie met de Heren Lazaristen en steunden hen door boodschappen te doen voor de gemeenschap van de paters Lazaristen en hun leerlingen. Wij hopen dat dit nieuwe gebouw gezien kan worden als een teken van dankbaarheid van de kant van de paters Vincentianen (de Lazaristen) in Panningen voor de solidariteit en gastvrijheid die de bevolking van Panningen in het verleden en nu heeft getoond. Wij verwachten ook dat dit nieuwe gebouw van grote bijdrage kan zijn voor de bevolking van Panningen, in het bijzonder voor hen die het nodig hebben.
Hierbij open ik officieel het nieuwe gebouw van de gezondheidszorg “Vincent Depaul” in Panningen.

De gedenksteen werd getekend door Rev. Tomaž Mavrič.

`s Middags vond er een inspirerende ontmoeting plaats van confraters en personeel met de Generale Overste en de Vicaris.