13 November werd Lou Scheres in de kapel  gedoopt door Leo Mouës. Dit gebeurde onder grote belangstelling van familie en vrienden en van enkele bewoners van het missiehuis. Het was een dubbelfeest want Lou vierde die dag ook zijn eerste verjaardag.