Vorige week bezocht Yohanes Kusno het Missiehuis. Hij was provinciaal overste van Taiwan in de tijd dat Jan van Aert en Frans Bomers als missionarissen in Taiwan werkzaam waren.  

Yohanes Kusno is bezig een boek te schrijven over de geschiedenis van de lazaristen in China. Hiervoor wilde hij het archief in Parijs raadplegen. Omdat hijzelf de franse taal niet beheerst is Henk de Cuijper als tolk meegereisd in gezelschap van de overste Rafael Isharianto. Voor zijn vertrek naar Parijs werd de heer Kusno nog verrast door Jan van Aert met een heerlijke rijsttafel.

Op de foto v.l.n.r. Henk de Cuijper, Yohanes Kusno, Rafael Isharianto in Parijs