Op 15 december jongstleden was het 65 jaar geleden dat onze confrater Wiel Bellemakers tot priester werd gewijd. Wij hebben dit feest in kleine kring met familie, vrienden en confraters gevierd, waarbij we verrast werden door onze overste Rafaël, die een heerlijk etentje verzorgde. Terugkijkend op zijn lange priesterverleden overheerst bij pater Bellemakers vooral dankbaarheid dat hij zijn werk in goede gezondheid en met medewerking van velen om hem heen heeft mogen doen. Wij wensen hem nog veel mooie jaren toe in ons missiehuis, en blijven genieten van zijn verhalen.