Het missiehuis in Panningen kreeg  bezoek van de vicaris-generaal van de Congregatie der Missie, namelijk de heer Gregorio L. Bañaga jr., C.M. De bedoeling van zijn bezoek, dat plaatsvond van 11 tot en met 16 juni 2023, was om de confraters, het missiehuis in Panningen en de Vincentiaanse beweging in Nederland beter te leren kennen. Tijdens het vriendschappelijke bezoek kon Gregg – zoals hij genoemd wordt – persoonlijke gesprekken voeren met enkele confraters, de leden van de huisraad en de overste van het Missiehuis. Hij genoot van de ontmoeting met de leden van het Vincent de Paul Center in Nijmegen, die hem in staat stelden de coördinatrice van de Vincentius Vereniging in Nijmegen te ontmoeten. Hij was onder de indruk van hun inzet om het Vincentiaanse charisma in de context van de huidige Nederlandse samenleving in praktijk te brengen. Ook de ontmoeting met de leden van Mgr. Schravenstichting, Orgelkring Peel en Maas, de Kepèlse  Initiatiefgroep en zorgcentrum Vincent Depaul in Panningen waren momenten van luisteren naar elkaar. Voordat hij naar Rome vertrok, nam hij deel aan de door de communiteit van het missiehuis georganiseerde barbecue, waar hij erg van genoot.