Vincentiusfeest.

Zoals gewoonlijk vierden we als Missiehuis ook dit jaar op 27 september ons Vincentiusfeest. Echter dit keer zat er een wel heel bijzonder feestelijk tintje aan.
Wij stonden namelijk stil bij het feit dat het dit jaar honderd jaar geleden is dat de Lazaristen zich vestigden en missieposten stichtten in Indonesië. In dit land is dit feest ook uitgebreid gevierd, maar ook wij wilden er hier in Nederland graag een bijzondere dag van maken. Een weerzien met oude vrienden en gewoonten en met een open blik kennismaken met nieuwe mensen en visies was het uitgangspunt.
We zijn de dag gestart met een meditatie, verzorgd door onze overste Rafael Isharianto. Een mooi gebruik van de Lazaristen in vroegere tijden hier in Nederland, en in Indonesië door de paters nu nog gebruikelijk aan het begin van de dag .
Het was mooi om te zien hoe de connectie tussen de deelnemers (paters- personeel- gasten) tot stand kwam. Ook de aanwezigheid van de zusters,  Dochters der Liefde,  gaf een waardevolle toevoeging aan het geheel.
Daarna was er volgens traditie een eucharistieviering die werd voorgegaan door Rafael Isharianto (overste Lazaristen), Gregg Banaga (Vicaris Generaal Curia Rome), Wilson Varela (Pastoor-deken van Horst), Harry Quaedvlieg (Vicaris-generaal bisdom Roermond), Leo Mouës (Lazarist) en Peter van der Horst (Pastoor van de parochiefederatie Vincentius).
Ook deze mis stond gedeeltelijk in het teken van het jubileumjaar en werd opgeluisterd met een traditionele Indonesische dans en er waren offergaven naar Indonesisch gebruik.
Na de mis heeft het gezelschap genoten van een waar feestmaal bij de Houbereij. Dans en zang ontbraken hier natuurlijk ook niet.
De Heren Lazaristen hebben er samen met de vele genodigden van deze dag een erg mooie Herdenkings- en Vincentiusdag van gemaakt.