‘Mijn verlosser leeft’ 
In herinnering aan 
Wiel Bellemakers C.M.

Hij werd geboren te Brunssum op 6 augustus 1933, trad in bij de Congregatie der Missie (Lazaristen) te Panningen op 20 september 1950, alwaar hij priester werd gewijd op 15 december 1957.

Wiel werd benoemd voor studie kerkelijk recht in Rome waarvoor hij cum laude slaagde. In 1962 werd hij directeur van het noviciaat in Eefde en in 1966 directeur van de studenten in Panningen.

Wiel was pastoraal werkzaam voor de dekenaten Apeldoorn en Deventer vanaf 1969 en zette zich ook in voor pastorale opleidingen. In 1974 gaat hij daarnaast parttime werken voor de kerkelijke rechtbank in het Aartsbisdom Utrecht. Als officiaal reist hij door heel het land om mensen te bezoeken en beschrijft het als de grootste gave in zijn leven dat hij van zijn vele connecties leerde hoe het leven in elkaar zit, het delen van liefde, pijn, verdriet, vreugde…., hierin speelde de oecumenische kerk van Hoenderloo, waar hij 40 jaar pastoraal werkzaam was, een grote rol. Zr. Regien was zijn rechterhand. Hij was er enorm dankbaar voor.

Hij werd aangesteld voor verschillende bestuurlijke taken binnen de Nederlandse Provincie en de Congregatie der Missie.
In de loop der jaren was hij lid van de voorbereidende commissie voor de Algemene Vergadering, raadslid, overste, missie-procurator, afgevaardigde naar algemene vergaderingen en meerdere malen provinciaal.
Met grote betrokkenheid was hij werkzaam voor zijn confraters en hun werken in Nederland en het buitenland. Hij maakte vele reizen naar onze werkgebieden. Wiel was het hart van de Nederlandse Provincie.

Vaak werkte hij tot in de late avonduren voor het archief van de NL Congregatie. Hij las veel en diepte gegevens op, om verhalen tot leven te brengen van confraters en de Congregatie; dat alles verwerkte hij in hun “In memoriam”. Het China archief had zijn speciale aandacht, het werd grondig bestudeerd, de kennis daarvan leidde tijdens zijn China reizen tot een levendige uitwisseling met Chinezen, die de Nederlandse confraters nog kenden. Wiel documenteerde alles. De China-reizen zijn van grote betekenis geweest voor de Congregatie.

Zijn gezondheid ging langzaam achteruit, maar hij bleef actief waar hij kon en hield contact met al zijn connecties. Zijn 90ste verjaardag heeft hij mogen vieren met familie en vrienden in dankbaarheid. Hij heeft nog ontzettend genoten van zijn laatste vakantie en zijn wandelingen met Liesbeth aan de Moezel.
Na een ziekenhuisopname ging het steeds verder achteruit en hij wilde niet meer opnieuw opgenomen worden. Hij liet iedereen bedanken voor de liefde, aandacht en zorg aan hem besteed. Uiteindelijk is hij rustig ingeslapen op 24 oktober 2023 in het Missiehuis.

De plechtige Uitvaartdienst werd gehouden in de parochiekerk “Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten” op 30 oktober, waarna de begrafenis plaats heeft gevonden op begraafplaats ‘Heiderust’
U kunt de afscheidsviering nog zien deze link

Moge hij rusten in vrede.