Evangelizare pauperibus misit me
“De Heer heeft mij gezonden om zijn Evangelie te verkondigen”

Ter dankbare herinnering aan 
HARRY MAESSEN 
Priester Lazarist

Harry werd geboren te Helden op 4 juli 1936 en trad in bij de Congregatie der Missie (Lazaristen) te Panningen op 21 september 1957. In Panningen werd hij priester gewijd op 19 maart 1964.
Hij vertrok in 1965 naar Indonesië, waar hij eerst 2,5 jaar als kapelaan in Blitar in de St. Joseph parochie werkte om vervolgens in 1967 de taak op zich te nemen een nieuwe parochie met kerk op te richten in Surabaja, een grote havenstad met miljoenen inwoners. Een zware taak zonder financiële ondersteuning van het bisdom. Met een groot doorzettingsvermogen en vertrouwend op de zegen van moeder Gods slaagde hij erin om in nog geen 10 jaar een grote parochiegemeenschap met de kerk Paroki “Santa Maria Tidak Bernoda” en de “St. Hendrikus, Senior High School” op te richten. Harry was een grote vereerder van St. Joseph. Hij had een pioniersgeest en pakte alles aan.
In 1983 keert hij voorgoed terug naar Nederland en wordt benoemd als pastoor van de parochie St. Joseph Arbeider in Meerssen. Vervolgens werkt Harry als pastoor in 1986 Baexem, 2000 Linne en Brachtenbeek en in 2003 Buchten. Harry was een man van eenvoud en beperkingen, dat maakte het leven niet altijd even gemakkelijk. Hij ging in 2005 met emeritaat en ging wonen in Nijmegen waar hij in 2006 overste werd. Vervolgens vestigt hij zich in 2007 op Kerkstraat 7 in Panningen. Hij vierde in 2014 zijn 50 jarig priesterfeest met zijn klasgenoten in Nederland en met zijn parochianen in Indonesië. In 2019 brengt hij wederom een bezoek aan de mensen in zijn missieland.

Zijn gezondheidstoestand ging langzaam achteruit. In 2020 gaat hij wonen op Kerkstraat 8 in het Missiehuis. Harry bleef contact houden met zijn dierbaren in Indonesië.
In de avond van 26 januari sliep hij rustig in, vlak voor zijn 60 jarig priesterfeest. We zijn dankbaar voor alles wat Harry heeft betekend en gedaan en voor de zorg die hij heeft mogen ontvangen.
De Eucharistieviering heeft plaatsgevonden in de kapel van het Missiehuis te Panningen, op 3 februari, waarna hij werd begraven op begraafplaats “Heiderust” te Panningen.
Moge hij rusten in vrede.
U kunt de afscheidsviering nog terugkijken via de streaming: https://youtube.com/live/1YEAwEJAzHs?feature=share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *