Ter dankbare herinnering aan

DRÉ DEKKERS

Priester Lazarist

 

Dré werd geboren te Princenhage op 25 mei 1939 en trad in bij de Congregatie der Missie (Lazaristen) te Eefde op 21 september 1959. In Panningen werd hij priester gewijd op 19 maart 1966.

Dré werd benoemd voor Midden Amerika, waar hij met hart en handen van 1966 tot 1976 werkte in de parochie van Concepción Chiquirichapa, in het departement van Quetzaltenango in Guatemala.

Na zijn terugkeer naar Nederland in juli 1976 ontving hij een benoeming om te gaan werken in de zielzorg van de parochies H. Joseph en H. Maria Moeder van Barmhartigheid in Dongen. In 1977 werkte hij in de Heilige Lambertus parochie van Etten-Leur als vicaris coöperator, vervangend pastoor en vicaris oeconomus. Van 1982 tot 1990 werkt Dré als pastoor in Baarle-Nassau.

Kardinaal Simonis gaf hem in augustus 1990 de pastorale opdracht zich in te zetten ten behoeve van de Instituten van de Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen. Voor alle functies ontving hij ‘n eervol ontslag.

Vervolgens wordt hij in 1993 benoemd tot rector van Verpleeghuis St. Martinus te Weert, waar hij zich met hart en ziel inzet voor de bewoners en het personeel. Met pijn in zijn hart neemt hij in 2002 afscheid. Vanaf mei 2011 krijgt hij een benoeming tot overste van het Missiehuis, maar hij blijft wonen in Weert, bij de mensen met wie hij zich verbonden voelt. Uiteindelijk wordt hij raadslid van de congregatie en verhuist naar het Missiehuis in Panningen, waar hij ook vervangend provinciaal is tot 2015. Deze periode drukt een zware wissel op zijn leven en hij besluit om in juli 2019 te verhuizen naar Westervoort en gaat wonen bij een goede kennis, waar hij liefdevolle zorg ontvangt.

Zijn gezondheidstoestand ging langzaam achteruit. In april 2023 gaat hij wonen in Zorgcentrum Vincent Depaul.

In de nacht van 8 februari sliep hij rustig in. We zijn dankbaar voor alles wat Dré heeft betekend en gedaan en voor de zorg die hij heeft mogen ontvangen.

 

Moge hij rusten in vrede.