20 maart 2024 - Inspiratiesessie ‘Het gaat beter met de wereld dan je denkt’

Hoe kan het dat zoveel mensen somber zijn over onze toekomst? Terwijl we tegelijkertijd enorme vooruitgang boeken op tal van terreinen? En welke rol spelen media in ons beeld van de wereld?

Deze vragen, en met name die laatste, stonden gisteravond centraal tijdens de inspiratiesessie ‘Het gaat beter met de wereld dan je denkt’. Deze sessie, kleurrijk verlicht, vond plaats in de Kapel en werd geleid door gastspreker Ralf Bodelier. Het was zijn doel het publiek op te laden met een meer optimistisch en daadkrachtig mens- en wereldbeeld, wat aan de foto’s te zien zeker succesvol was. In samenwerking met de Bibliotheek Maas en Peel en Ivo Joosten kwam deze inspiratiesessie tot stand. Er was veel belangstelling voor deze inspiratiesessie, die druk bezocht werd. De foto’s zijn gemaakt door Jac Willekens.