Sinds 29 december 2012 komt een aantal burgers uit de voormalige gemeente Helden regelmatig bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomstmogelijkheden van de ‘Lazaristenkapel’ als religieus en cultureel erfgoed. De groep noemt zichzelf ‘de Kepèlse initiatiefgroep’. De groep bestaat uit personen die zich verbonden voelen met de congregatie van de Lazaristen en haar missiehuis, dat een markant en beeldbepalend monument is in het centrum van Panningen. Een monument qua bouw en situering, met de kapel als schitterende parel. Het complex van het missiehuis met daarin de kapel is ook in een ander opzicht een monument, namelijk een monument van meer dan een eeuw verbondenheid tussen de Congregatie der Lazaristen en de gemeenschappen van de voormalige gemeente Helden. Beide aspecten vormen de voedingsbodem voor de Kepèlse initiatiefgroep om zich in te zetten voor het behoud van het missiehuis als materieel (rijks)cultureel erfgoed en speciaal voor het behoud en passend gebruik van de monumentale kapel en het daarin geplaatste voor Nederland zeldzame Cavaillé-Coll-Mutin-orgel.

Voor meer informatie kunt u kijken op de eigen website van de képelse initiatiefgroep