Links

Congregatie der missie

De Lazaristen Panningen, Congregatie der Missie, is een religieus genootschap dat door St. Vincent Depaul in 1625 werd gesticht.

Vincentiaanse Familie

St.Vincent bracht zoveel mogelijk mensen bij elkaar, rijk en arm, nederig en machtig, en gebruikte hij alle middelen om hen een gevoeligheid voor de armen, die zijn het geprivilegieerde beeld van Christus

//

Erfgoedplatform Peel en Maas

“Omdat het beheer van het erfgoed in Peel en Maas versnipperd is en te weinig zichtbaar”, focust het Erfgoedplatform Peel en Maas zich op het behoud en de kennis hiervan.

Dochters der Liefde van de H. Vincentius à Paulo (f.d.l.c.)

Dochters van Liefde zijn geroepen om Jezus Christus te dienen in de persoon van degenen die arm en gemarginaliseerd zijn, met een geest van nederigheid, eenvoud en naastenliefde.

//

Zorgcentrum Vincent DePaul

Zorgcentrum Vincent Depaul is een zelfstandig zorgcentrum in het Limburgse Panningen. U kunt in ons zorgcentrum wonen met verzorging en/of verpleging. 

Stichting Orgelkring Peel en Maas

Stichting Orgelkring Peel en Maas is opgericht op 12 december 2012. De aanleiding was het 100 jarige bestaan van het Cavaillé-Coll Mutin orgel van het Missiehuis in Panningen.

//

Vincent de Paul Center

Vincent de Paul Center Nederland (sinds 2012) is een werkplaats voor spirituele ontwikkeling en sociale actie vanuit een brede Vincentiaanse spiritualiteit.

Mgr. Schraven Stichting

Het gedachtegoed van Mgr. Schraven moet levend gehouden worden én een steentje bijdragen aan een menswaardiger samenleving!

Kepèlse Initiatiefgroep

De Kepèlse initiatiefgroep is een groep mensen die zich inzet voor behoud en gebruik Lazaristenkapel te Panningen

Ga naar hun eigen website voor meer informatie