Het Vincent de Paul Center is een werkplaats voor spirituele ontwikkeling en sociale actie vanuit een brede Vincentiaanse spiritualiteit.

Vanuit een christelijk-sociale spiritualiteit wil het centrum een vernieuwende impuls geven aan het welzijn en de ontplooiing van mensen, aan het versterken van de gemeenschap en aan de kwaliteit van de leefomgeving. 

Het Vincent de Paul Center is actief op drie terreinen:
–           een marktplein voor sociale actie
–           een vormingsplein voor spirituele ontwikkeling
–           een studieplein voor verbreding, verdieping en actualisering.

Het centrum staat breed open voor mensen die op een of andere manier willen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het centrum. Dat kan op vele manieren en in verschillende modaliteiten.

Voor meer informatie kunt u kijken op de eigen website van het Vincent de Paul Center