Vincentiaanse Familie

De Vincentiaanse Familie (FamVin) bestaat uit congregaties en organisaties die geïnspireerd zijn door het leven en werk van de heilige Vincent de Paul. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan tachtig verschillende takken van de Vincentiaanse Familie, zoals de Lazaristen, de Dochters der Liefde, de Vincentiusverenigingen en de Fraters van Tilburg. Leden van de Vincentiaanse Familie komen per land of regio regelmatig bijeen om hun ervaringen te delen en zich te verdiepen in het charisma en de spiritualiteit van Vincent De Paul. Ook bundelen ze regelmatig hun krachten in het werk voor de armen.

Er is door de fraters van Tilburg, samen met Zusters van Liefde, een Nederlandse Vincentiaanse Familie tot stand gekomen waaraan een tiental Vincentiaans geïnspireerde congregaties deelnemen. Er zijn regelmatig bezinnende bijeenkomsten en vele jaren werd een Vincentiaanse pelgrimage georganiseerd.

De internationale Vincentian Family heeft een eigen website: Famvin