Rondleiding kapel en graftombe

Afgelopen zaterdag 22 juni was er een rondleiding in en om de kapel, georganiseerd door de VVV, in samenwerking met de KIG. 36 mensen, een mooi aantal, bezochten vele, markante plekken: De beeldentuin, de nieuwe tuin-in-wording, FolleVille, het tongewelf in de voormalige Ursulinenkapel, het orgel, de Kapel, de straalkapellen, sacristie en uiteraard ook de grafkelder.

Daaraan voorafgaand gaf Frans Rovers uitleg over de opeenvolgende bouwperioden van het Missiehuis. De belangstelling en waardering was groot, de kloktijd deed er niet toe en Dhr. de Cuijper gaf nog een mooi orgelconcert.  

En mooie ervaring, ontstaan vanuit een nauwe samenwerking met de VVV en de KIG. En met dank aan de organist Henk de Cuijper.